Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O Kancelarii


Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi i pomoc prawną dla podmiotów leczniczych, aptek, lekarzy oraz  pacjentów w szerokim zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego na terenie całego kraju.

 

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych Klientów tematyką związamą z prawem medycznym i farmaceutycznym.

 

Zespół naszej Kancelarii składa się z wykwalifikowanych prawników posiadających doświadczenie w prowadzeniu wszechstronnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych świadczących usługi medyczne. Dzięki specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa nasze usługi są kompleksowe.

 

Standardem w pracy naszej kancelarii jest rzetelność, terminowość, dokładność i punktualność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomość dbałości o ich interesy.

 

Wspólnicy Kancelarii w swojej praktyce zajmują się w szczególności kompleksową - stałą lub doraźną obsługą prawną podmiotów leczniczych i aptek, jak również indywidualych praktyk lekarskich -także w zakresie zawierania i realizacji umów z NFZ.

 

Reprezentujemy także lekarzy, personel medyczny oraz pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych - w procesach o tzw "błędy lekarskie". W zakresie reprezentacji w postępowaniach karnych niebagatelne znaczenie ma doświadczenie wyniesione przez Wspólników Kancelarii z pracy w organach ścigania.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów organizujemy i prowadzimy wewnętrzne szkolenia z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

 

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy każdego Klienta, w formie kwoty ryczałtowej lub  stawki godzinowej.

 

W przypadku Klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

 

Istnieje możliwość spotkania w Kancelariach w Gdańsku, Sopocie i Wejherowie.

 

ZESPÓŁ KANCELARII

Małgorzata Koprowska

 • adwokat - członek Pomorskiej Izby Adwokackiej
 • prowadzi praktykę prawniczą od 2005 r.
 • ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • absolwentka  Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law
 • ukończyła seminarium 'Mediacje i Negocjacje dla Prawników' na Uniwersytecie Gdańskim  
 • członek Pomorskiego Stowarzyszenia Mediacji i Arbitrażu
 • specjalizuje się w obsłudze podmiotów leczniczych, aptek i lekarzy, a nadto świadczy pomoc prawną pacjentom poszkodowanym wskutek błędów lekarskich
 • stale podnosi swoje kwalifikacje  aktywnie uczestnicząc w sympozjach i konferencjach w zakresie prawa medycznego i prawa farmaceutycznego
 • prowadzi obsługę prawną w języku angielskim i niemieckim

 

nr tel. 501 598 752

malgorzata.koprowska@kancelaria-kgg.pl

Antoni Koprowski

 • adwokat - członek Pomorskiej Izby Adwokackiej
 • praktykę prawniczą prowadzi od 2005 r.
 • ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • doradca wielu osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa karnego (specjalizuje się w szczególności w zakresie problematyki prawa karnego medycznego oraz przestępstw gospodarczych)
 • konsultant prawny Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie
 • członek Zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu
 • prowadzi obsługę prawną w języku angielskim i niemieckim

 

antoni.koprowski@kancelaria-prawa-medycznego.pl

Katarzyna Ludwichowska

 

 • radca prawny, współpracownik Kancelarii
 • Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, prawa spółek oraz prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • stypendystka Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei we Francji
 • doradca polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w przedmiocie spraw korporacyjnych oraz prawa pracy
 • uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych w branży farmaceutycznej
 • doradca osób fizycznych w przedmiocie prawa pracy
 • biegle włada językiem angielskim i francuskim

 

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

Małgorzata Grigorjew

 

 •  aplikantka adwokacka
 • ukończyła studia prawnicze ( profil karnoprawny) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 roku ( praca magisterska na temat odpowiedzialności karnej lekarzy z art. 160 k.k.)
 • ukończyła studia podyplomowe Prawo Medyczne dla Prawników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 •  uczestniczyła w Konferencjach Prawa Medycznego organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA oraz Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA
 •  podczas studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w V Wydziale Karnym oraz Kancelarii Adwokackiej Adw. Krzysztofa Stępniewicza w Łodzi
 • interesuje się prawem karnym, prawem medycznym
 •  posiada certyfikat TOLES Advanced ze znajomości prawniczego języka angielskiego

 

 Martyna Czech

 

 • asystentka w Kancelarii
 • studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • uczestniczyła w Konferencji Prawa Medycznego zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
 • interesuje się prawem cywilnym i prawem medycznym
 • przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa medycznego w ujęciu cywilnym.